خرید تیشرت ارتشی
تور مشهد
تور استانبول
گوشی موبایل
تور کیش
اخبار پزشکی سلامت
 شركت نيك رويش دالاهو شركت نيك رويش دالاهو .

شركت نيك رويش دالاهو

موننسين

موننسين
گروه دارويي: ضد كوكسيديوز
شكل دارويي: پودر مخلوط در دان
تركيب: هر كيلوگرم پريميكس كيميا موننسين10%;حاوي 100 گرم موننسين سديم مي باشد.
مكانيسم اثر: كيميا موننسينيك كوكسيديواستات يونوفوره است كه به علت توانايي اتصال به يونهاي فلزات يك ظرفيتي مثل سديم و پتاسيم،كمپلكس هاي يوني قابل حل در چربي را تشكيل مي دهد كه با افزايش نفوذپذيري غشاي سلولي انگل به يونهاي فوق موجب بهم زدن تعادل يوني در دو طرف غشاي انگل مي گردد. موننسين با اختلال در پمپ سديم - پتاسيم و افزايش ورود سديم به داخل سلول باعث افزايش فشار اسمزي و جذب آب به داخل سلول و مختل نمودن اعمال ميتوكندريايي(اكسيداسيون و هيدروليز ATP) و در نتيجه تورم و انهدام انگل مي شود. همچنين موننسين نسبت به ساير يونوفوره ها باعث كاهش دفع آب در طيور و مانع از افزايش رطوبت بستر مي گردد.
گونه هدف: طيور (گوشتي، نيمچه تخمگذار، بوقلمون پرواري)
موارد مصرف:
براي پيشگيري و كنترل از كوكسيديوز ناشي از گونه هاي مختلف آيمريا شامل آسرولينا، نكاتريكس، ميواتي، تنلا، ماكزيما و بونتي در تمام دوره پرورش جوجه هاي گوشتي و نيمچه هاي تخمگذار و گونه هاي آيمريا گالوپاوونيس، مله آگريميتيس و آدنوئيدس در بوقلمون هاي پرواري تا سن 16 هفتگي مورد مصرف قرار مي گيرد.
مقدار و روش مصرف:
جوجه هاي گوشتي و نيمچه هاي تخمگذار: 1200 - 1000 گرم پريميكس كيميا موننسين10%;در يك تن دان (از يك روزگي تا 3 روز قبل از كشتار در جوجه هاي گوشتي و در نيمچه تخمگذار حداكثر تا 16 هفتگي).
بوقلمون هاي پرواري: 1000 - 900 گرم پريميكس كيميا موننسين10%;در هر تن دان حداكثر تا سن 16 هفتگي.
موارد منع مصرف: مصرف اين دارو در اسب يا ساير تك سمي ها مجاز نمي باشد. اين دارو نبايد با ساير كوكسيديواستاتها مخلوط شود. موننسين در مرغها و بوقلمونهاي تخمگذار(در زمان تخمگذاري) منع مصرف دارد.
تداخلات دارويي: از مصرف همزمان با ساير ضد كوكسيديوزها، تيامولين، اريترومايسين، كلرامفنيكل و سولفاناميدها خودداري نماييد.
زمان پرهيز از مصرف: مصرف دارو 3 روز قبل از كشتار طيور قطع گردد.
موارد احتياط: پس از باز شدن بسته بندي حداكثر ظرف مدت 2 ماه مصرف گردد.
داروي آماده مصرف حداكثر ظرف مدت 24 ساعت مصرف گردد.
شرايط نگهداري: در جاي خشك،در دماي كمتر از 25 درجه سانتيگراد، دور از رطوبت و نور نگهداري شود.
بسته بندي: پاكت هاي فويل آلومينيومي چند لايه 1000 و 5000 گرمي بصورت وكيوم

با ما در ارتباط باشيد .

https://telegram.me/nrdco 
nrdco.ir@gmail.com
www.nrdco.ir

info@nrdco.ir

09105967660 - 09376748920


برچسب: آنزيميت، پودر ماهي، سبوس برنج، سبوس گندم، اتوماسيون مرغداري، گلخانه، دامداري، نرم افزار مديريت مرغ مادر، نرم افزار مديريت جوجه كشي، نرم افزار مديريت مرغ تخم گذار، نرم افزار مديريت مرغ گوشتي، كربنات كلسيم، مونوكلسيم فسفات، ويتامين‌ها، آنزيم ها، اسيديفاير، جوش شيرين، دي كلسيم فسفات، كنسانتره 2.5 و 5 درصد مرغ، دان كامل مرغ، كنسانتره شيري، كنسانتره پرواري، اسيدهاي آمينه، مكمل معدني، ويتامينه، گاو، گوسفند، شترمرغ، بلدرچين، محلول لوله بازكن، بلوك ضدعفوني كننده، فرمالين، فرماسايت، ضدعفوني كننده،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۵۹:۰۵ توسط:مهندس احسان مرادي موضوع: سبوس برنج

اسيدهاي آمينه


حيوانات همانند گياهان, پروتئين هايي را كه داراي بيست و دو اسيد آمينه هستند را مي سازند. اما بر عكس گياهان , حيوانات قادر نيستند تمام اسيد هاي آمينه را بسازند. اسيد هاي آمينه اي كه در بدن حيوانات ساخته نمي شود بايد از طريق غذا تامين شود . از اين رو اسيد هاي آمينه ضروري نام دارند . اسيد هاي آمينه اي كه توسط حيوان ساخته مي شوند , اسيد هاي آمينه غير ضروري ناميده مي شوند.
در بين اسيدهاي آمينه غير ضروري , برخي به اندازه اي ساخته نمي شوند كه حداكثر رشد را تضمين كنند , بنا بر اين بايد توسط غذا تامين شود .
بر اساس توانايي جاندار براي محدوديت يا عدم محدوديت در ساخت , اسيد هاي آمينه ضروري را مي توان به سه گروه دسته بندي كرد :
1) ليزين و ترئونين كه ماده واسطه پيش ساز نداشته و صد درصد مقدار مورد نياز آنها بايد توسط جيره اي كه داده مي شود تامين شود .
2) لوسين , ايزولوسين و والين كه مي توانند توسط متابوليت هاي پيش ساز ساخته شوند , اما توليد آنها بسيار محدود بوده و ممكن است 2 تا 5 درصد نياز را تامين كنند .
3) آرژنين و هيستيدين نيز مي توانند از مواد حد واسط طي سوخت و ساز عمومي ساخته شوند . ساخت اينها نيز محدود بوده و تحت شرايط غير معمول ممكن است 5 تا 8 درصد نياز باشد . اسيد هاي آمينه نيمه ضروري مي توانند از ساير اسيد هاي آمينه ضروري ساخته شوند . سيستئين از متيونين مشتق شده و تيروزين از سوخت و ساز فنيل آلانين بدست مي آيد . متيونين به آدنوزيل متيونين و سپس به همو سيستئين و نهايتا به سيستئين تبديل مي شود . تيروزين از هيدروكسيلاسيون مستقيم فنيل آلانين نيز ساخته مي شود .
اسيدهاي آمينه در جانوران 3 نقش ايفا مي كنند:
1- براي سنتز پروتئين ها به كار مي روند .
2- تغيير ساختار داده و به ساير تركيبات زيستي تبديل مي شوند . (مثلا" تبديل به اسيدهاي آمينه ديگر مي شوند).
3- بسياري از اسيدهاي آمينه شكسته و توليد انرژي مي كنند .
فهرست اسيد هاي آمينه ضروري و غيره ضروري

آرژنين
هيستيدين
ايزولوسين
لوسين
ليزين
ميتونين
فنيل آلانين
ترئونين
تريپتوفان
والين
آلانين
آسپاراژين
اسيد آسپاراتيك
سيستئين
اسيد گلوتاميك
گلوتامين
گليسين
پرولين
سرين
تيروزين

اثر ازدياد اسيدهاي آمينه در جيره :
گاهي در شرايط خاصي ممكن است افزودن مقدار ناچيزي از يك اسيدآمينه باعث كاهش رشد جوجه‌‌ها شود، Harper اثر اين گونه اسيدهاي آمينه را به سه صورت، نامتعادلي اسيدهاي آمينه، رقابت اسيدآمينه‌‌اي و مسموميت اسيدآمينه‌‌اي مشخص كرده است. حالت نامتعادلي اسيدآمينه‌‌اي زماني بخوبي مشخص ميگردد كه از يك جيره كم پروتئين استفاده گردد. در اين شرايط ، وقتي اسيدآمينه‌‌اي كه از نظر محدوديت در رشد در درجه دوم قرار داشته باشد، به جيره افزوده شود سبب كاهش رشد مي شود و اين كاهش رشد با افزودن دومين اسيدآمينه محدود كننده رشد برطرف مي شود. كاهش رشد به دليل عدم تعادل اسيدآمينه‌‌اي بخوبي مشخص نيست، اما به هر حال به نظر مي رسد كه از بعضي جهات با كنترل مصرف غذا در ارتباط باشد. در اغلب اوقات ممكن است با تغذيه اجباري ، تزريق انسولين يا نگهداري حيوان در هواي سرد اثرات عدم تعادل اسيدهاي آمينه از بين برود. رقابت اسيدآمينه‌‌اي با نامتعادلي آنها فرق ميكند، در حاليكه كاهش رشد ناشي از نامتعادلي يك اسيدآمينه باشد ممكن است با اولين اسيدآمينه محدود كننده رشد برطرف شود. در حالت رقابت كاهش رشد ناشي از ازدياد يك اسيدآمينه ساده با افزودن اسيدآمينه اي كه از نظر ساختماني مشابه با آن اسيدآمينه است، برطرف شود. زيادي لوسين سبب كاهش رشد ميگردد، مگر اينكه ايزولوسين و والين به جيره اضافه شود. همچنين ازدياد والين با ايزولوسين رشد را به شدت كاهش ميدهد و مصرف بيشتر لوسين در جيرت اين اثرات را از بين ميبردرقابت بين ليزين و آرژنين براي پرندگان از اهميت ويژه‌‌اي برخوردار است. افزايش ليزين در جيره نياز به آرژنين را به شدت افزايش ميدهد. نسبت ليزين به آرژنين قبل از اينكه افزايش مقدار جزئي ليزين نتواند رشد را كاهش دهد نميتواند بيشتر از 2/1 به 1 باشد. به نظر مي رسد مصرف بيش از حد بعضي از اسيدهاي آمينه سمي باشد. اين سميت (تا اندازه‌‌اي ولي نه بطور كامل) با افزودن بعضي اسيدهاي آمينه ديگر بر طرف مي شود. بخصوص متيونين در مقياس بالا نقصان دهنده رشد است. تيروزين، فنيل آلانين، تريپتوفان و هيستيدين اگر از حد 2 تا 4 درصد بيشتر باشند سمي خواهند بود. در صورتي كه جيره از نياسين يا اسيدفوليك فقير باشد گلايسين براي جوجه‌‌ها سمي است. با تا‌‌مين اين كوفاكتورهاي موثر در سوخت و ساز گليسين جوجه‌‌ها ميتوانند مقادير بالاتري از گليسين را تحمل كنند. اثرات زيان آور اسيدآمينه‌‌اي بيشتر در جريان تحقيق در مورد احتياجات اسيدآمينه‌‌اي يا تنظيم جيره‌‌هاي خاص مشاهده ميگردد. اما در شرايط معمولي و عملي بيشتر با شكل كمبودهاي اسيدهاي آمينه مواجه هستند.
برخي از اسيدهاي آمينه مي توانند بطور كامل و يا تا حدودي به ويتامين هاي ويژه تبديل شوند.

با ما در ارتباط باشيد .

https://telegram.me/nrdco 
nrdco.ir@gmail.com
www.nrdco.ir

info@nrdco.ir

09105967660 - 09376748920

 


برچسب: مهندس احسان مرادي، دامپروري، شركت نيك رويش دالاهو، صنعت دامپروري، تكنولوژي، دام، طيور، آبزيان، مديريتي، بهداشتي، تغذيه اي، طرح نويسي (فني-مالي-توليدي)، كشاورزي، ساختمانها و تاسيسات، پرورش انواع دام و طيور، ارزيابي تيپ، به گزيني، افزايش بهره ژنتيكي، اجراي تحقيقات، پايان نامه، پروژه ها، سرمايه گذاري دامپروري، توليد نرم افزارهاي تخصصي علوم دامي، بانك اطلاعات دامپروري، جيره نويسي، هواكش، سيستم مه پاش، سيستم دانخوري، بشقابي، ريلي، سيستم تزريق دارو، آبخوري نيپل، هيتر، ميكسر، آسياب، بالابر، سيلو فلزي، بسترهاي لاستيكي، مخازن پلي اتيلني، قفس بلدرچين، جت هيتر، انوع دستگا هاي جوجه كشي، تفاله ميوه جات، چغندر، باگاس، ملاس، صدف معدني، پودر پر، پودر چربي، پودر گوشت، جو، كنجاله سويا، كنجاله تخم پنبه، ذرت، گندم،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۵۸:۰۴ توسط:مهندس احسان مرادي موضوع: سبوس برنج

نرم افزار مديريت جامع ويژه مرغداري گوشتي

نرم افزار مديريت جامع ويژه مرغداري گوشتي
سيستم پرورشي، حسابداري ، مالي ، انبارداري ، حقوق و دستمزد كارگران و چندين سيستم ديگر
در يكنرم افزار جامع ويژه مرغداري گوشتي - بدون محدوديت سالن ،انبار، نصب
o سيستم ثبت و گزارش تلفات ، حذفي ، دما و ...
o سيستم ثبت و گزارش دان ، دارو ، ويتامين و...
o عمليات جامع حسابداري و مالي ويژه مرغداري گوشتي ( خريد ها، فروش ها ، چك ها ، و...)
o سيستم مديريت پرورش گله ( وضعيت گله ، ضريب تبديل ها ، مصارف ، هزينه ها و...)
o سيستم جامع مديريت قيمت تمام شده در هر سن (يك قطعه ، يك كيلو گوشت زنده ، يك كيلو دان و...)
o سيستم مديريت فروش مرغ ( حسابداري كلي فروشي و جزئي فروشي و... )
o سيستم جامع مديريت عملكرد پرورش و تراز مالي بر اساس سالن و فارم
o نمودار گيري و مقايسه سالن به سالن - دوره به دوره و مقايسه با استاندارد هر نژاد (نمودارگيري بر اساس دان ، وزن ، ضريب تبديل ، سرانه مصرفي و... )
o سيستم حسابداري بدهكاران و بستانكاران و...
o سيستم جامع پيش بيني توليد و سود احتمالي به ريال قبل از فروش مرغ
o امكان استفاده در چندين فارم به صورت همزمان
o سيستم جامع تقويم و يادآوري كارهاي روزانه فارم
o سيستم جامع كاتالوگ و استاندارد نژاد ها
o امكانات تحت شبكه و كاركردن چندين كاربر به صورت همزمان
o مديريت راحت و اسان با كمترين اطلاعات از كامپيوتر
o و صد ها امكانات ديگر در سيستم نوين فارم
آمار دان ، انبار ، تلفات ، موجودي ، فروش ، خريدها را آني ببينيد

با ما در ارتباط باشيد .

https://telegram.me/nrdco 
nrdco.ir@gmail.com
www.nrdco.ir

info@nrdco.ir

09105967660 - 09376748920

 


برچسب: خوراك، پر منگنات پتاسيم، خريد مرغ زنده، كشتار بصورت كار مزدي، تخم نطفه دار، پرندگان، جوجه يكروزه، مرغ، كبك، قرقاول، مرغ گوشتي، چاپگر تخم مرغ، پرواربندي بره، كنجاله كنجد، كنجاله تخم كتان، پودر گوشت، پري استارتر، استارتر، پيش دان، پس دان، دستمال مرطوب، دستمال خشك، دستمال شيردوشي، خط توليد، پرواربندي گوساله، پرواربندي دام، دامداري، خوراك طيور، ميش، ضايعات گندم ، ضايعات ذرت ، استارتر گوساله ، مرغ بومي ، جوجه يكروزه ، تخم نطفه دار ، پلت پرس ، كانديشنر ، ديگ بخار ، اكسترودر ، فول فت ، ضايعات كشتارگاهي ،مولتي ويتامين ، دستگاه جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۵۶:۴۳ توسط:مهندس احسان مرادي موضوع: سبوس برنج

مواد معدني

نقش ضروري مواد معدني در بدن حيوانات:
بدن جانوران از سه قسمت آب، مواد آلي و غير آلي تشكيل شده است. بخش غيرآلي بدن از مواد معدني (Mineral) تشكيل يافته است. مواد معدني، گروهي از مواد مغذي مي باشند كه ضرورت وجود آنها در جيره غذايي دام، طيور و آبزيان تشخيص داده شده است. املاح معدني فقط 4 در صد از وزن بدن حيوانات را تشكيل مي دهند ولي به علت نقش هاي مختلف در واكنش هاي بيوشيميايي بدن از اهميت ويژه اي برخودار هستند. مواد معدني فاقد انرژي و پروتئين بوده ولي براي مصرف انرژي و پروتئين ونيز متابوليسم مواد غذايي، لازم مي باشند.
يدات كلسيم ( CaIO3)2
ميزان يد در اين محصول برابر با 63-64 درصد است، اين محصول براي تامين يد در مكمل ها استفاده مي شود. تنها عملكرد شناخته شده يد، به عنوان جزئي از هورمون تيروكسين است، چنانچه آمينواسيد تيروزين و يد تامين شوند، بدن خود قادر به سنتز اين تركيبات مي باشد. هورمون تيروكسين در افزايش رشد و متابوليسم بدن حيوان نقش دارد. ماهيان يد را از آب از طريق BRANCHIAL PUMPS و از غذا بدست مي آورند. جيره هاي فاقد آرد ماهي الزاما بايد با يد غني شوند.
علائم كمبود يد:
- گواتر ( در آبزيان نيزHyperplasia در غده تيروئيد آبزيان )
- تولد نوزاد هاي كم مو، ضعيف و مرده
يدات پتاسيم و يدورپتاسيم (KIO3و KI)
ميزان يد در يدات پتاسيم برابر با 60-59 درصد و در يدور پتاسيم 76 درصد است. اين محصولات نيز براي تامين يد در مكمل ها استفاده مي شوند، كمبود يد در اينجا نيز عملكردي برابر با يدات كلسيم دارد.
سولفات مس (CuSo4.5H2O)
ميزان مس در اين محصول 24-25 درصد است. مس همراه با آهن جذب شده و در پروسه هاي متابوليك شركت مي كند. زماني كه جيره هاي غذايي فاقد از مس باشند، سطوح آهن نيز در بافت ها كاهش مي يابد.
نقش مس:
- تشكيل هموگلوبين
- كمك به جذب آهن از روده و مصرف آهن در ساخت هموگلوبين
- مورد نياز براي رنگ طبيعي مو و پشم
- كاهش حساسيت به عفونت در بره
علائم كمبود مس:
- كم خوني، كاهش رشد و اختلالات استخواني
- اسهال و ناباروري
- تغيير رنگ مو و پشم
- اختلالات دستگاه گوارشي، آسيب به مغز و طناب نخاعي
- Sway bac ( پشت جنبان) در بره ها كه اگر در زمان تولد اتفاق بيافتد برگشت ناپذير است و تنها راه پيشگيري از آن تغذيه ميش با مكمل هاي مس مي باشد.
- پشم نخي شكل
كمبود مس در گوسفند و بزهايي كه در چراگاه هاي غني از موليبديوم چرا كرده اند، اتفاق افتاده است. افزايش موليبديوم و يا سولفور باعث كاهش دسترسي بدن به مس و كمبود مس مي شود.
سولفات منگنز (MnSo4.1H2O)
ميزان سولفات منگنز در اين محصول 32-34 درصد است. منگنز داراي عملكرد كو-فاكتوري در بسياري از سيستم هاي آنزيمي نظير SuperOxide Dismutase و آنزيم هاي شركت كننده در اكسيداسيون آمينواسيدها، اسيدهاي چرب و گلوكز مي باشد.
علائم كمبود:
- تاخير رشد و رشد غير طبيعي در بخش هاي مختلف بدن (در ماهيان كوتاه شدن بدن)
- نارسايي توليد مثل
- ناهماهنگي در عملكرد نوزادان
- تاخير در باروري و سقط جنين در بزها
- تضعيف تاندون در جوجه ها
- برگشتگي سر به عقب در جوجه ها
سولفات كبالت (غير مجاز مي باشدo4.7H2O)
ميزان كبالت در اين محصول 21-22 درصد است. كبالت جزئي از ويتامين ب12 (سيانوكوبالامين) مي باشد. طيور بايد از نظر اين ويتامين تامين شوند. ميكروارگانيسم هاي شكمبه به اندازه كافي اين ويتامين را براي گوسفند، بز و ساير نشخوار كنندگان توليد مي كنند.
برخلاف مس، كبالت در بدن به ميزان زياد جمع نمي شود و مصرف تدريجي و ميزان كم آن، در نهايت منجر به مسموميت حاد كبالت نمي شود.

با ما در ارتباط باشيد .

https://telegram.me/nrdco 
nrdco.ir@gmail.com
www.nrdco.ir

info@nrdco.ir

09105967660 - 09376748920


برچسب: آنزيميت، پودر ماهي، سبوس برنج، سبوس گندم، اتوماسيون مرغداري، گلخانه، دامداري، نرم افزار مديريت مرغ مادر، نرم افزار مديريت جوجه كشي، نرم افزار مديريت مرغ تخم گذار، نرم افزار مديريت مرغ گوشتي، كربنات كلسيم، مونوكلسيم فسفات، ويتامين‌ها، آنزيم ها، اسيديفاير، جوش شيرين، دي كلسيم فسفات، كنسانتره 2.5 و 5 درصد مرغ، دان كامل مرغ، كنسانتره شيري، كنسانتره پرواري، اسيدهاي آمينه، مكمل معدني، ويتامينه، گاو، گوسفند، شترمرغ، بلدرچين، محلول لوله بازكن، بلوك ضدعفوني كننده، فرمالين، فرماسايت، ضدعفوني كننده،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۵۵:۴۲ توسط:مهندس احسان مرادي موضوع: سبوس برنج

قفس بلدرچين

 

دلايل توجيهي استفاده از سيستم پرورش در قفس
پرورش بلدرچين در قفس بيش از بيست سال است كه در دنيا مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است و امروزه در كشورهاي پيشرفته دنيا با توجه به مزاياي بسياري كه اين سيستم پرورش بلدرچين نسبت به پرورش در بستر دارا مي باشد سعي در استفاده از اين سيستم مي نمايند.
با توجه به آمارگيري هاي انجام شده در توليد اين مزارع و با توجه به ابعاد اختصاصي طراحي قفس جهت اين پرندگان نه تنها كاهشي در جهت نطفه داري و يا افت توليد ايجاد نشده، بلكه در تمامي موارد آمارها نشان مي دهد كه راندمان واحد مربوطه نسبت به پرورش در بستر افزايش پيدا كرده است.
در سيستم پرورش در قفس ، كودهاي حاصله توسط نوار نقاله به صورت مستمر از سالن خارج شده كه منجر به بهبود هواي داخل سالن ها شده و ميزان تهويه مورد نياز به ازاي هر بلدرچين نسبت به حالت پرورش در بستر كاهش پيدا مي نمايد كه خود منجر به صرفه جوئي در مصرف سوخت و شرايط مطلوبتر جهت پرورش بلدرچين هاي مادر مي گردد
سيستم پرورش در قفس با توجه به اتوماسيون انجام گرفته در آن نياز به تردد در سالن ها را به حداقل ممكن كاهش داده و امكان استفاده از دوربين هاي مداربسته را جهت كنترل وضعيت سالن و زير نظر داشتن بلدرچين ها را ممكن مي سازد . بررسي هاي آماري نشان مي دهد كه وضعيت تخم مرغ هاي شكسته در سيستم هاي مزرعه بلدرچين مادر پرورش يافته در قفس كمتر از 2/1 % مي باشد كه اين عدد در سيستم پرورش در بستر در بهترين شرايط به عددي كمتر از 5/4 % نمي رسد.
براي پرورش بلدرچين دو نوع قفس را در نظر مي گيريم اولي قفس گوشتي و دومي قفس تخم گذار است
قفس هاي مطبق يا باتري :
اين قفس ها كه در دو رديف كاملاً به هم چسبيده ساخته مي شوند به طور كامل بر روي يكديگر قرار مي گيرند و توانايي نصب در نهايت طبقات يعني 5 طبقه را دارند به لحاظ اقتصادي اگر يك سيستم دودكش مناسب داشته باشيم بهترين نوع قفس را داريم زيرا به ميزان 5 برابر كف يعني حدود 240 – 270 قطعه بلدرچين در اين قفس هاي 5 طبقه در واحد متر مربع پرورش مي دهيم. و براي جمع آوري كودها در زير قفس ها نوارهاي كودكش و يا سيني هاي متحرك قرار مي دهيم.
ويژگي هاي قفس بلدرچين
ساخته از توري هاي مرغوب موجود در بازار كه از جنس گالوانيزه ضد زنگ گرم ميباشد
مجهز به با كيفيت ترين آبخوري اتوماتيك نيپل
با امكان اتصال انواع دانخوري به قفس بلدرچين
مجهز به منبع آب مستقل ساخته شده از جنس پلي اتيلن با قابليت اضافه كردن داروهاي مكمل
سيني نظافت گالوانيزه با امكان تميز كاري بسيار راحت
شيب استاندارد قفس براي خروج هرچه سريع تر تخم از داخل قفس بدون هيچ نوع آسيبي
طراحي جديد و به روز منطبق به دانش پرورش بلدرچين
بدون نياز به نصب تخصصي و بسيار راحت توسط خريدار قابل استفاده ميباشد
جهت دست رسي بهتر هر قسمت از قفس داراي درب مخصوص به خود ميباشد
با قابليت ساخت در ابعاد سفارش با توجه به نياز خريدار و محل مورد استفاده
1-ابعاد:
تجربه نشان داده كه بلدرچين هاي تخمگذار در اجتماع هاي 20-30 به بالا محصولات بهتر و بيشتري توليد مي كنند. و همچنيين براي كنترل بهتر بيماري ها و حذف سريعتر پرنده هاي معيوب اجتماع هاي بيشتر از 30 بلدرچين مفيد فايده نبوده. لذا از باكس هايي استفاده شود كه بيشتر از 30 بلدرچين با هم در ارتباط نباشند
بهترين ابعاد براي اين تعداد 35* 90 سانتي متر مي باشد و ارتفاع مناسب 25 الي 30 سانتي متر مي باشد
2-جنس قفس:
بهترين جنس براي ساخت فقس بلدرچين استيل و آهن گالوانيزه و يا پلاستيك با كيفيت مي باشد كه استيل به دليل قيمت بالا معمولا استقبال نمي شود .
استفاده از چوب و سيم توري (مرغي) و كليه موادي كه آلودگي را در لابلاي ساختار خود جاي مي دهد پيشنهاد نمي شود
3-آبخوري:
استفاده از آبخوري نيپل علاوه بر كنترل بهتر مصرف آب باعث جلوگيري از آلوده شدن آب مي كند.نيپل ها انواع گوناگوني دارند (استيل ، پلاستيكي و ساير فلزات) معمولا نيپل هاي پلاستيكي براي بلدرچين ها كفايت ميكند. اما نيپل هاي استيل از دوام و تكنولوژي بالاتري برخوردار است.به علت تنوع بسيار در اين نوع وسيله به صورت كلي در مورد آن صحبت مي كنيم به گونه اي كه مسائل ذكر شده در مورد تمام انواع آبخوري ها صدق نمايد پس بايد آبخوري ها را به گونه اي در سيستم قفس و هم سيستم بستر قرار دهيم تا بلدرچين با طي كمترين مسافت به آن دسترسي پيدا كند به عبارت بسيار راحت تر و سهيل تر بايد بگوييم كه در خريد و استفاده از آبخوري ها نبايد به هيچ وجه خساست به خرج دهيم زيرا اين كار به ضرر خود ماست البته نبايد به گونه اي باشد تا فضاي سالن را پر از آبخوري كنيم
استفاده ا آبخوري هاي ناوداني و غيره به هيچ عنوان براي بلدرچين هاي تخمگذار و گوشتي داخل قفس توصيه نميگردد.
4-دان خوري
استفاده از دانخوري هاي اتوماتيك زنجيري فقط در هنگامي توصيه مي گردد كه طول خط بيشتر از 30 متر بوده ويا قيمت كارگر در منطقه فعاليت بالا باشد .جنس دانخوري ها بايد ورف گالوانيزه باشد .
5-تهويه:
در نظر گرفتن فضاي كافي بين سيني كود و كف قفس بالايي و سقف قفس پايين براي جريان بهتر هوا اهميت بسزايي در توليد دارد متاسفانه توليد كنندگان تجاري قفس بلدرچين در ايران به خاطر كاستن از هزينه ها به هيچكدام از اين موارد دقت كافي نميكنند.

 

با ما در ارتباط باشيد .

 

https://telegram.me/nrdco 
nrdco.ir@gmail.com
www.nrdco.ir

 

info@nrdco.ir

 

09105967660 - 09376748920

 


برچسب: مهندس احسان مرادي، دامپروري، شركت نيك رويش دالاهو، صنعت دامپروري، تكنولوژي، دام، طيور، آبزيان، مديريتي، بهداشتي، تغذيه اي، طرح نويسي (فني-مالي-توليدي)، كشاورزي، ساختمانها و تاسيسات، پرورش انواع دام و طيور، ارزيابي تيپ، به گزيني، افزايش بهره ژنتيكي، اجراي تحقيقات، پايان نامه، پروژه ها، سرمايه گذاري دامپروري، توليد نرم افزارهاي تخصصي علوم دامي، بانك اطلاعات دامپروري، جيره نويسي، هواكش، سيستم مه پاش، سيستم دانخوري، بشقابي، ريلي، سيستم تزريق دارو، آبخوري نيپل، هيتر، ميكسر، آسياب، بالابر، سيلو فلزي، بسترهاي لاستيكي، مخازن پلي اتيلني، قفس بلدرچين، جت هيتر، انوع دستگا هاي جوجه كشي، تفاله ميوه جات، چغندر، باگاس، ملاس، صدف معدني، پودر پر، پودر چربي، پودر گوشت، جو، كنجاله سويا، كنجاله تخم پنبه، ذرت، گندم،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۵۴:۰۴ توسط:مهندس احسان مرادي موضوع: سبوس برنج

از شير خشك مخصوص طيور ميتوان بعنوان مكلمل كمكي باي واكسيناسيون طيور به روش آشاميدني استفاده كرد.

از شير خشك مخصوص طيور ميتوان بعنوان مكلمل كمكي باي واكسيناسيون طيور به روش آشاميدني استفاده كرد.
در كشور ما، به دليل فراواني موارد بيماريها و عدم كارآمدي و كفايت الزمه در واكسيناسيون گله هاي طيور بخصوص در روش آشاميدني ، همواره به كارايي اين روش ارزشمند ، كم هزينه و كم استرس به ديد ظن و گمان نگريسته شده است . با اين حال ، بايد دانست كه در عدم حصول نتيجه مناسب در واكسيناسيون حداقل يكي از موارد زير و يا تركيبي از آنها دخيل مي باشند:
1. كيفيت و كميت واكسن ساخته شده از مرحله خلوص در كشت ، تكثير تا ليو فيليزه كردن واكسن ساخته شده.
2. ميزان هم پوشاني تيتر ايمني حاصل از واكسيناسيون به وسيله سويه بكار رفته در واكسن در مقابل ويروس بيماري زاي موجود در فيلد.
3. وضعيت ايمني گله از لحاظ درگيريهاي كلينيكي ، تحت كلينيكي و يا كمون ساير بيماريها
4. انجام صحيح واكسيناسيون ) 50% علل موفقيت و يا شكست برنامه واكسيناسيون (
در بررسيهاي انجام شده در بسياري از فارمها برنامه مدون و مشخصي در انجام صحيح روش آشاميدني براي حصول نتايج مناسب حاصل از واكسيناسيون وجود نداشته كه اين خود ميتوانست از داليل مهم عدم كارايي براي واكسنهاي آشاميدني به شمار آيد. بنابراين و بر اساس مطالعات و آزمايشات فراوان انجام شده توسط گروه مطالعات اين شركت و با نظارت كارشناسان محترم سازمان دامپزشكي
كشور و رعايت اصول مندرج در منابع علمي معتبر از حيث مواد بكار رفته در اين محصول و هم چنين نحوه مصرف آن توانست ، تاثير فوق العاده اين پارامترها را در رسيدن به تيتر كارآمد در اين روش از واكسيناسيون و پيشگيري از بيماريها را به اثبات برساند.
خصوصيات كاربردي :
• استفاده از شيرخشك بدون چربي به همراه واكسنهاي خوراكي در طيور ميتواند به طور متوسط 111% راندمان واكسيناسيون را بهبود ببخشد.
• پروتئنهاي ساده وسهل الهضم موجود در شير ، عالوه بر كاهش استرس ناشي از واكسيناسيون در گله با تمامي باقي مانده مواد ضد عفوني كننده در آب و يا ظروف فارم و يونهاي مضر براي واكسنها در آب آشاميدني ، مانند : كلر ، آهن ، مس ، روي ، يد و...) به عنوان يونهاي ويروس كش ( تركيب شده و آنها را از دسترس ذرات حساس واكسن دور نگه ميدارد ، كه اين خود علاوه بر حفاظت از ذرات زنده واكسن در مقابل اين مواد مضر ، از تركيب تعداد فراواني از اين ويروسها با ذرات بار دار نيز پيشگيري خواهد نمود.
• شير داراي مقادير فراواني لاكتوز است كه عالوه بر كمك بسيار در مقابله با استرس وارده به پرنده به زنده ماندن ذرات واكسن در مدت زمان واكسيناسيون نيز كمك خواهد نمود.
• اين محصول داراي مواد تقويت كننده ايمني ميباشد ، كه باعث افزايش فاگوسيتوز و جذب بيشتر ويروسهاي واكسن در روده ميگردد.
• از مواد افزودني در اين تركيب ميتوان به موادي اشاره نمود كه پايداري ويروسهاي واكسن در مدت زمان مصرف را به همراه پروتئين و الكتوز شير تا بيست برابر حالت عادي ، افزايش ميدهند .) ويروسهاي واكسن در آب معمولي 50 دقيقه زنده مي مانند ، در صورتيكه در آب حاوي شير خشك تا 4 ساعت زنده خواهند ماند
1. در تمامي كشورهاي پيشرفته ي دنيا استفاده از شير خشك هاي مورد مصرف در مصارف تغذيه كودك )انساني( به دليل وجود مقادير فراوان چربي )22%( و فر موله كردن امالح، بخصوص آهن،كلر،يد،مس و.... .در ساخت آنها ، استفاده از اين نوع از شيرخشكها به همراه واكسنهاي آشاميدني طيور ممنوع مي باشند.
2. استفاده از شير خشك هاي مورد مصرف در خوراك دام و طيور،بدليل بهره گيري از ضاايعات مواد لبني و شيرهاي بي كيفيت پايين ودر نتيجه حضور ذرات سوخته فراوان در آن ها ، انديس حلا ليت بسيار نامناسب ) در مصرف آشاميدني طيور ممنوع ميباشد.
طريقه و ميزان مصرف :
آب مورد استفاده براي واكسيناسيون خوراكي بايستي خنك ، عاري از مواد ضد عفوني كننده ،داراي حداقل امالح ، جلبكها و آلودگيهاي ميكروبي باشد. براي ايجاد شرايط فوق ، بهتر است از آب چاه استفاده شود . آب مورد نياز براي حل نمودن واكسن بايستي در صورت امكان در تانكهاي بزرگ پالستيكي و تميز ريخته
شده و هر بسته محصول دو قلو را در 211 ليتر آب حل نماييد . ابتدا بسته بزرگتر را در آب حل نموده و به آرامي مخلوط نماييد تا كف نكند و 21 دقيقه بعد ساشه كوچك را در آن محلول بريزيد . در صورت حل شدن كامل لكه هاي رنگي در محلول ، ميتوان چند دقيقه بعد واكسن را در محلول نهايي حل نمود . براي مصرف واكسن توسط 05 تا 05 درصد از گله ) موفق ترين برنامه مصرف در روش آشاميدني( ، انجام اقدامات زير ضروري است :
• گله را بسته به سن آنها و ميزان درجه حرارت محيط به مدت 0 تا 7 ساعت تشنه نگه داريد .
• واكسيناسيون را در ابتداي صبح انجام دهيد.
• تعداد ظروف آب خوري در هنگام مصرف واكسن را 75 % افزايش دهيد.
• در هنگام مصرف واكسن در فارم در كناره هاي سالن به آرامي حركت و طيور را به آرامي به سمت آبخوريها هدايت نماييد.
هيچ وقت نگران 05 تا 75 درصد باقي مانده گله نباشيد و بر اساس رنگي شدن نوك پرنده آنها را كنترل ننماييد چراكه رنگ از جذب واكسن جلوگيري كرده و در گوشت طيور باعث ايجاد باقي مانده مواد شيميايي مي گردد.و هم چنين 05 تا 75 % باقي مانده فاقد نوكهاي رنگي را نمي توان با زور مجبور به آشاميدن آب نمود !!!!. 05 تا 75 % باقي مانده در اثر تماس با ساير پرندگان و يا از طريق بستر با ذرات واكسن تماس پيدا ميكنند.
پودر شير چربي گرفته (پس چرخ )
پودر شير پس چرخ معمولاً ازشيري تهيه مي شود كه قسمت اعظم چربي آن گرفته شده باشد . مقدار چربي كه در اين شيرها وجود دارد در حدود 1/0 تا 5/0 درصد است . شير پس چرخ داراي 38 درصد مواد ازته مي باشد
پودر لاكتوسرم يا آب پنير :
لاكتوسرم مازاد صنعت پنير سازي است كه به صورت پودر تهيه مي گردد . آب پنير در حقيقت همان شير بي چربي است با اين تفاوت كه كازئين يا ماده ازته اصلي آن گرفته شده است .از نظر مواد پروتئيني پودر لاكتوسرم ضعيف است و مقدار پروتئين آن در حدود 13 درصد مي باشد . از نظر اسيد آمينه هاي نوع لوسين 5/15٪ و ترهاونين 5/5٪ و ليزين 2/8٪ ولي از نظر اسيد آمينه اي گوگرد دار و گليسين فقير مي باشد . از نظر ويتامين هاي محلول در چربي ، ضعيف و از نظر ويتامين هاي محلول در آب به ويژه ريبوفلاوين و اسيد پانتوتننيك مناسب است تحقيقات اخير نشان داده است كه تاثير پودر لاكتو سرم مشابه با تاثير مخمرها مي باشد . و سبب بالا رفتن قابليت هضم و جذب مي گردد . از اين رو مي توان از آن به عنوان يك مكمل مناسب به خصوص در جيره هائي كه به طور عمده از مواد اوليه نباتي تشكيل شده ، استفاده نمود .

با ما در ارتباط باشيد .

https://telegram.me/nrdco 
nrdco.ir@gmail.com
www.nrdco.ir

info@nrdco.ir

09105967660 - 09376748920

 


برچسب: خوراك، پر منگنات پتاسيم، خريد مرغ زنده، كشتار بصورت كار مزدي، تخم نطفه دار، پرندگان، جوجه يكروزه، مرغ، كبك، قرقاول، مرغ گوشتي، چاپگر تخم مرغ، پرواربندي بره، كنجاله كنجد، كنجاله تخم كتان، پودر گوشت، پري استارتر، استارتر، پيش دان، پس دان، دستمال مرطوب، دستمال خشك، دستمال شيردوشي، خط توليد، پرواربندي گوساله، پرواربندي دام، دامداري، خوراك طيور، ميش، ضايعات گندم ، ضايعات ذرت ، استارتر گوساله ، مرغ بومي ، جوجه يكروزه ، تخم نطفه دار ، پلت پرس ، كانديشنر ، ديگ بخار ، اكسترودر ، فول فت ، ضايعات كشتارگاهي ،مولتي ويتامين ، دستگاه جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۵۲:۱۱ توسط:مهندس احسان مرادي موضوع: سبوس برنج

كنجاله سويا و نقش آن در تغذيه طيور

كنجاله سويا و نقش آن در تغذيه طيور
در ميان منابع پروتييني براي تغذيه ي طيور ، كنجاله ي حاصل از دانه هاي روغني به ويژه سويا بيش از سايرين مورد نظر است
، كنجاله سويا پس از ذرت بيشترين اهميت را دارد. كنجاله سويا ماده غذايي مناسبي جهت تامين پروتئين جيره طيور مي باشد كه از لحاظ اقتصادي، بهداشتي و تركيبات موجود حائز اهميت است. كنجاله سويا حاوي مواد سمي به نام ممانعت كننده هاي پروتئاز است كه باعث جلوگيري ازهضم پروتئين مي شوند. به دليل وجود اين سموم، تغذيه دانه خام سويا و كنجاله حرارت نديده آن در دامداري ها، رشد حيوان را به تاخير مي اندازد و طول دوره پرورش را بيشتر مي كند. حرارات باعث غير فعال شدن اين سموم مي گردد و از اين راه مي توان تا حدود زيادي اين اثرات را خنثي كرد. در فرايند تهيه دان پلت، سويا در معرض حرارت قرار گرفته و موارد فوق برطرف مي شود. تحقيقات بر اين نظر تاكيد داشته كه كنجاله سويا براي حداكثر كيفيت مي بايست حرارت مناسبي ديده باشد. كنجاله سويا از لحاظ برخي ويتامين ها فقير است، به منظور رفع اين نقيصه از مكملهاي ويتامينه و پروتئين هاي حيواني استفاده مي شود.
علاوه بر پروتئين كافي داراي مقادير لازم اسيد آمينه هاي ضروري و ويتامين هاي دسته B مي باشد . ميزان اسيد آمينه لايزين در سويا بالا ست اما از نظر متيونين وسيستين كمبود دارد.اولين ودومين اسيد آمينه محدود كننده كنجاله سويا متيونين وهيستيدين است.توام كردن اين كنجاله با پودر ماهي ، تركيب بسيار مناسبي را از نظر تامين اسيد آمينه هاي ضروري در جيره هاي غذائي به كار برده مي شود كيفيت اسيدهاي امينه پروتئين هاي حيواني نسبت به گياهي ارجحيت دارد اما هزينه اين پروتئين ها بالا است . كنجاله حاصل از سويا نبايدحاوى بيش از 7%الياف خام و12%رطوبت باشدو كنجاله حاصل از سويا بدون پوسته بيش از 5/3% الياف خام و12% رطوبت باشد. كنجاله حاصل از دانه ى كامل وبدون پوسته سويا به ترتيب حاوى 44% و 48% پروتئين خام ميباشد.كنجاله سويا منبع غنى از انرژى وپروتئين است ومقدار الياف خام آن از ساير كنجاله ها كمتر است. مقدار انرژي متابوليسمى سويا معمولا 2200تا2250وبراى كنجاله سويا بدون پوسته 2400تا 2530ذكر گرديده است.
تركيب اسيدهاى آمينه كنجاله سويا:
هيستيدين تريپتوفان سيستين متيونين لايزين آرژنين بخش اعظم فسفر موجود در سويا در فرم نمك كلسيم-منيزيم-پتاسيم اينوزيتول هگزافسفريك يا اسيد فيتيك است.

عوامل ضد تغذيه اى در سوياى خام
* سوياى خام حاوى بازدارنده تريپسين است.
* سوياى‌خام حاوى آنزيم هاى ليپاز وليپو اكسيداز است.
* سوئين.
* آنزيم هاى‌اوره آز.
براى غير فعال كردن عوامل ضد تغذيه اى در دانه ى سويا يا كنجاله خام سويا،فرآيند حرارتى لازم است.
.در جيره ى طيوراستفاده از كنجاله سويا ممكن است تا 35% برسد.
لوبياي خام سويا حاوي حدود 35 تا 40 درصد پروتئين و 18 تا 21 درصد چربي است وبه منظور توليد روغن و كنجاله توليد و فرايند مي شود با حرارت دادن به سويا كيفيت آن بهتر شده بازدارنده تريپسين غيرفعال شده و متيونين بهتر در دسترس قرار مي گيرد با وجود اين مي بايست دقت شود كه ممكن است حرارت زياد به ليزين و احتمالا اسيدهاي آمينه ضروري ديگر صدمه رساند يا آنها را از دسترس خارج سازد
عوامل محدود كننده استفاده از سويا در جيره طيور
كنجاله سويا از لحاظ ويتامين B فقير است وجهت رفع اين نقيصه بايد همراه با آن از مكملهاي ويتاميت و يا از پروتئين هاي حيواني نظير پودر ماهي استفاده كرد چنانچه كنجاله سويا با مواد فوق الذكر تكميل نگردد مرغهاي تخمگذار ، تخمهايي با قابليت جوجه كشي كم توليد نموده جوجه هاي حاصل نيز ضعيف و به علت كمبود ويتامين K در مقابل خونريزي حساس خواهند بود درحال حاضر كنجاله سويا فراوانترين ومرغوبترين مكمل پروتئين گياهي است، بطوريكه ارزش آن معادل 100 فرض ميشود وساير خوراكهاي پروتئيني گياهي با آن قياس ميگردند.
كنجاله سويا ي به دست آمده از روش هيدروليكي حاوي 41 تا 44 درصد پروتئين خام و 5 تا 8 درصد چربي خام ميباشد. در حاليكه كنجاله سويا ي حاصل از روش حلال حاوي 44 تا 50 درصد پروتئين خام و كمتر از 1 درصد چربي خام است. الياف خام كنجاله سويا كمتر از كنجاله ساير دانه هاي روغني بوده و از 7 درصد تجاوز نميكند
كنجاله سويا حاوي اوره آز نيز ميباشد ثابت شده است كه مصرف دانه خام سويا وكنجاله حرارت نداده موجب به تاخير انداختن رشد حيوانات تك معده اي و طيور ميشود.

سوياكنجاله سويا

 

با ما در ارتباط باشيد .

https://telegram.me/nrdco 
nrdco.ir@gmail.com
www.nrdco.ir

info@nrdco.ir

09105967660 - 09376748920برچسب: آنزيميت، پودر ماهي، سبوس برنج، سبوس گندم، اتوماسيون مرغداري، گلخانه، دامداري، نرم افزار مديريت مرغ مادر، نرم افزار مديريت جوجه كشي، نرم افزار مديريت مرغ تخم گذار، نرم افزار مديريت مرغ گوشتي، كربنات كلسيم، مونوكلسيم فسفات، ويتامين‌ها، آنزيم ها، اسيديفاير، جوش شيرين، دي كلسيم فسفات، كنسانتره 2.5 و 5 درصد مرغ، دان كامل مرغ، كنسانتره شيري، كنسانتره پرواري، اسيدهاي آمينه، مكمل معدني، ويتامينه، گاو، گوسفند، شترمرغ، بلدرچين، محلول لوله بازكن، بلوك ضدعفوني كننده، فرمالين، فرماسايت، ضدعفوني كننده،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۵۰:۰۵ توسط:مهندس احسان مرادي موضوع: سبوس برنج

ازن ژنراتور

ازن ژنراتور
• امروزه روش هاي مختلفي جهت ضد عفوني و از بين بردن باكتري ها و ويروس ها و … درصنعت آب و فاضلاب استفاده مي گردد.
• يكي از روش هاي نوين و مورد استفاده كه به تازگي استفاده ي گسترده اي پيدا كرده است، استفاده از گاز ازن O3 مي باشد. لازم به ذكر است كه گاز ازن به عنوان يكي از قوي ترين اكسيد كننده ها و ضد عفوني كننده ها در طبيعت شناخته شده است.
• مكانيسم عمل به گونه اي مي باشد كه اكسيژن (O2) در حضور ولتاژ بالا (High Voltage) به O3 تبديل مي گردد. گاز ازن در آب قابل حل بوده و به صورت محلول در مي آيد.
• خصوصيت ميكروب كشي ازن ناشي پتانسيل بالاي اكسيداسيون آن مي باشد. تحقيقات نشان مي دهد كه گندزدائي توسط ازن حاصل اثر مستقيم آن بر باكتريها و تجزيه ديواره سلولي باكتريها مي باشد كه از اين نظر با مكانيسم عمل كلر در فرايند گندزدائي متفاوت است. با توجه به قدرت بالاي گندزدائي ازن در مقايسه با كلر و ساير گندزداها، زمان كمتري جهت تكميل فرايند گندزدائي نياز مي باشد. بررسي ها همچنين بيانگر توانائي بيشتر ازن براي از بين بردن ويروسها در مقايسه با كلر مي باشد.
• مكانيسمي كه ازن براي گندزدايي بكار مي برد شامل موارد زير است :
• . اكسيداسيون يا انهدام مستقيم ديواره سلولي بطوريكه اجزاء سازنده سلول به بيرون تراوش كند.
• . واكنش سلول با راديكالهاي آزاد شده از تجزيه ازن
• . آسيب رساندن به هسته يا اسيد نوكلوئيك سلول
• . شكستن پيوند هاي كربن- نيتروژن
• ازن علاوه بر گند زدائي، مصارف زيادي در تصفيه آب آشاميدني از قبيل كنترل طعم و بو، كنترل رنگ وحذف آهن ومنگنز دارد. قدرت اين اكسيد كننده در شفاف سازي منابع آب با كيفيت پائين مانند آبهاي بازيافتي حائز اهميت است. ازن مواد معدني را بطور كامل اكسيد نموده و موجب ته نشيني و حذف آنها مي گردد. اهميت عمده ازن در قابليت شكستن تركيبات آلي همراه با آهن و منگنز مي باشد.
• ازن در برطرف نمودن تركيبات آلي مولد رنگ، قوي و موثر نشان مي دهد بطوريكه بعنوان يك عامل جلا دهنده خوب براي فاضلاب و حذف كننده رنگ در آب شرب، كاربردهاي فراواني يافته است. ازن همچنين قادر است تركيبات فنوليك و ديگر تركيبات مولد طعم را در آب شرب از بين ببرد. تحقيقات نشان داده است كه ازن مي تواند آفت كشهاي مالاتيون و پاراتيون را كه تركيباتي سرطانزا و خطرناك هستند به اسيد فسفريك ( بي خطر) تبديل نمايد. روش توليد ازن استفاده از تخليه الكتريكي به روش كرونا است.
• اخيراً در خصوص استفاده از ازن به منظور كنترل و حذف كدورت و مواد آلي در مقرراتEPA رهنمود هايي ارائه گرديده است. اگر پيش ازن زني براي آبهاي با كدورت كم در نظر گرفته شود، اغلب مقادير كم ازن كفايت مي نمايد و در نتيجه تمام مراحل اكسيد اسيون به منظور انجام گندزدائي اوليه در يك نقطه صورت مي پذيرد. در اين گونه موارد معمولاً از فيلتراسيون مستقيم جهت عمليات صاف سازي استفاده مي شود و ازن از طريق ناپايداركردن ذرات معلق و خنثي سازي بار ذرات كلوئيدي، موجبات حذف كدورت را فراهم مي نمايد. اين امر موجب انجام مناسب تر فرآيند انعقاد و صرفه جوئي در مصرف مواد شيميائي مورد نياز مي گردد به گونه اي كه صرفه جويي حاصل از مصرف مواد، با افزايش هزينه هاي مربوط به نصب سيستم ازن زني مطابقت مي نمايد.
• كاربرد ازن در صنايع مختلف
• . صنايع غذايي جهت كاهش بارآلودگي و افزايش زمان ماند محصولات
• . آب و فاضلاب جهت كاهش بارآلودگي و گندزدائي، حذف بو و رنگ
• . صنايع داروسازي جهت تصفيه آب مصرفي و ضدعفوني سالن هاي توليد
• . دامداري ها و مرغ داري ها جهت ضدعفوني كردن آب، سالن ها و دستگاهها
• استفاده از اكسيژن ساز و توليد اكسيژن خالص جهت مصرف در ازن ساز باعث كاهش حجم دستگاه، كاهش مصرف انرژي و افزايش درصد ازن توليدي در جريان خروجي مي گردد.
• لازم به ذكر است در مجموع ازن ژنراتورهاي توليدي شركت مهندسي فرآب صنعت ز تكنيك خنك كاري با هوا استفاده گرديده است كه خرابي دستگاه را به صفر مي رساند. مجموع ازن ژنراتورهاي توليدي شركت مهندسي فرآب صنعت در ظرفيت مختلف ۵gr/h، ۱۰gr/h، ۱۵gr/h، ۲۰gr/h، ۴۰gr/h، ۵۰gr/h، ۱۰۰gr/h – (و به صورت تركيبي) قابل ارئه و فروش مي باشند.

با ما در ارتباط باشيد .

 

https://telegram.me/nrdco 
nrdco.ir@gmail.com
www.nrdco.ir

 

info@nrdco.ir

 

09105967660 - 09376748920

 


برچسب: مهندس احسان مرادي، دامپروري، شركت نيك رويش دالاهو، صنعت دامپروري، تكنولوژي، دام، طيور، آبزيان، مديريتي، بهداشتي، تغذيه اي، طرح نويسي (فني-مالي-توليدي)، كشاورزي، ساختمانها و تاسيسات، پرورش انواع دام و طيور، ارزيابي تيپ، به گزيني، افزايش بهره ژنتيكي، اجراي تحقيقات، پايان نامه، پروژه ها، سرمايه گذاري دامپروري، توليد نرم افزارهاي تخصصي علوم دامي، بانك اطلاعات دامپروري، جيره نويسي، هواكش، سيستم مه پاش، سيستم دانخوري، بشقابي، ريلي، سيستم تزريق دارو، آبخوري نيپل، هيتر، ميكسر، آسياب، بالابر، سيلو فلزي، بسترهاي لاستيكي، مخازن پلي اتيلني، قفس بلدرچين، جت هيتر، انوع دستگا هاي جوجه كشي، تفاله ميوه جات، چغندر، باگاس، ملاس، صدف معدني، پودر پر، پودر چربي، پودر گوشت، جو، كنجاله سويا، كنجاله تخم پنبه، ذرت، گندم،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۴۹:۰۲ توسط:مهندس احسان مرادي موضوع: سبوس برنج

سولفات مس

سولفات مس
سولفات مس نمكي است به رنگ آبي و بدون بو كه داراي كاربردهاي متنوع در زمينه هاي صنعتي، شيمي، كشاورزي و طبي است. مسموميت با سولفات مس در كودكان نادر است. معرفي بيمار: پسر 23 ماهه اي پس از خوردن اتفاقي مقداري از محلول سولفات مس، كه به عنوان ماده ضد عفوني كننده در دامداري مورد استفاده قرار داشت، با استفراغهاي مكرر و خواب آلودگي به بيمارستان كودكان تبريز ارجاع داده شد. عوارض اصلي سيستميك كه در طي بستري مشاهده گرديد، عبارت بودند از: هموليز داخل عروقي، كم خوني و نارسايي حاد كليه. بيمار تحت درمان با دي مركاپرول و پني سيلامين قرار گرفت و در طي بستري تزريق مكرر خون و نيز دياليز صفاقي براي بيمار انجام گرديد و پس از 20 روز با حال عمومي خوب و بهبودي كامل مرخص گرديد. سطح مس پلاسما كه 15 روز پس از خوردن سولفات مس آزمايش شد، 216 ميكروگرم در دسي ليتر بود. نتيجه گيري: سولفات مس ماده اي شديدا سمي است. خوردن اين ماده مي تواند باعث آسيب موضعي دستگاه گوارش و همچنين باعث عوارض سيستميك مانند كوما، شوك، هموليز داخل عروقي شديد، آسيب كبد و نارسايي حاد كليه شود. ميزان مرگ و مير ناشي از مسموميت با سولفات مس بسيار بالا است.

با ما در ارتباط باشيد .

https://telegram.me/nrdco 
nrdco.ir@gmail.com
www.nrdco.ir

info@nrdco.ir

09105967660 - 09376748920

 


برچسب: خوراك، پر منگنات پتاسيم، خريد مرغ زنده، كشتار بصورت كار مزدي، تخم نطفه دار، پرندگان، جوجه يكروزه، مرغ، كبك، قرقاول، مرغ گوشتي، چاپگر تخم مرغ، پرواربندي بره، كنجاله كنجد، كنجاله تخم كتان، پودر گوشت، پري استارتر، استارتر، پيش دان، پس دان، دستمال مرطوب، دستمال خشك، دستمال شيردوشي، خط توليد، پرواربندي گوساله، پرواربندي دام، دامداري، خوراك طيور، ميش، ضايعات گندم ، ضايعات ذرت ، استارتر گوساله ، مرغ بومي ، جوجه يكروزه ، تخم نطفه دار ، پلت پرس ، كانديشنر ، ديگ بخار ، اكسترودر ، فول فت ، ضايعات كشتارگاهي ،مولتي ويتامين ، دستگاه جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۴۸:۰۸ توسط:مهندس احسان مرادي موضوع: سبوس برنج

نرم افزار مديريت جامع ويژه مرغداري گوشتي

نرم افزار مديريت جامع ويژه مرغداري گوشتي
o سيستمپرورشي، حسابداري ، مالي ، انبارداري ، حقوق و دستمزد كارگرانو چندين سيستم ديگر
در يك نرم افزار جامع ويژه مرغداري گوشتي - بدون محدوديت سالن ،انبار، نصب
o سيستم ثبت و گزارش تلفات ، حذفي ، دما و ...
o سيستم ثبت و گزارش دان ، دارو ، ويتامين و...
o عمليات جامع حسابداري و مالي ويژه مرغداري گوشتي ( خريد ها، فروش ها ، چك ها ، و...)
o سيستم مديريت پرورش گله ( وضعيت گله ، ضريب تبديل ها ، مصارف ، هزينه ها و...)
o سيستم جامع مديريت قيمت تمام شده در هر سن (يك قطعه ، يك كيلو گوشت زنده ، يك كيلو دان و...)
o سيستم مديريت فروش مرغ ( حسابداري كلي فروشي و جزئي فروشي و... )
o سيستم جامع مديريت عملكرد پرورش و تراز مالي بر اساس سالن و فارم
o نمودار گيري و مقايسه سالن به سالن - دوره به دوره و مقايسه با استاندارد هر نژاد (نمودارگيري بر اساس دان ، وزن ، ضريب تبديل ، سرانه مصرفي و... )
o سيستم حسابداري بدهكاران و بستانكاران و...
o سيستم جامع پيش بيني توليد و سود احتمالي به ريال قبل از فروش مرغ
o امكان استفاده در چندين فارم به صورت همزمان
o سيستم جامع تقويم و يادآوري كارهاي روزانه فارم
o سيستم جامع كاتالوگ و استاندارد نژاد ها
o امكانات تحت شبكه و كاركردن چندين كاربر به صورت همزمان
o مديريت راحت و اسان با كمترين اطلاعات از كامپيوتر
o و صد ها امكانات ديگر در سيستم نوين فارم
o آمار دان ، انبار ، تلفات ، موجودي ، فروش ، خريدها را آني ببينيد

با ما در ارتباط باشيد .

https://telegram.me/nrdco 
nrdco.ir@gmail.com
www.nrdco.ir

info@nrdco.ir

09105967660 - 09376748920برچسب: آنزيميت، پودر ماهي، سبوس برنج، سبوس گندم، اتوماسيون مرغداري، گلخانه، دامداري، نرم افزار مديريت مرغ مادر، نرم افزار مديريت جوجه كشي، نرم افزار مديريت مرغ تخم گذار، نرم افزار مديريت مرغ گوشتي، كربنات كلسيم، مونوكلسيم فسفات، ويتامين‌ها، آنزيم ها، اسيديفاير، جوش شيرين، دي كلسيم فسفات، كنسانتره 2.5 و 5 درصد مرغ، دان كامل مرغ، كنسانتره شيري، كنسانتره پرواري، اسيدهاي آمينه، مكمل معدني، ويتامينه، گاو، گوسفند، شترمرغ، بلدرچين، محلول لوله بازكن، بلوك ضدعفوني كننده، فرمالين، فرماسايت، ضدعفوني كننده،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۴۷:۰۵ توسط:مهندس احسان مرادي موضوع: سبوس برنج